Onze club

IronManagers wil actieve mensen van diverse leeftijden en diverse sportieve niveau’s op een professionele manier begeleiden naar een individuele topprestatie. Hierbij wordt rekening gehouden met en gestreefd naar een gezonde balans tussen privé, werk en sport. Dit samen met gelijkgestemden die onderling respect en kameraadschap als basiswaarden hanteren.

Het team

Onze club telt leden van een zeer divers sportief niveau en zeer uiteenlopende leeftijden
(20 tot 70 jaar). Toch slagen we er wonderwel in om van de individuele sport een teamsport van maken.


‘Together Everybody Achieves More’ is dan ook onze baseline.


Kameraadschap, respect en oprechtheid zijn belangrijke waarden binnen de club.
Mensen van elk geslacht, elke overtuiging, elk sportief niveau en alle leeftijden zijn
welkom in onze club. Door hun aantal, hun professionele achtergrond en hun contacten zorgen de leden voor een groot draagvlak en een wijde impact voor de objectieven van het team. IronManagers telt bijna 100 leden hoofdzakelijk verspreid over Vlaanderen.
Enkele leden zijn werkzaam en woonachtig in het buitenland (China, Australië, …)